Brak przegladu kasy fiskalnej

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakiś przedsiębiorca, który realizuje usługi lub dokonuje transakcji na sprawę osób sportowych i rolników liczących się na platformie ryczałtu. Do kraju 2016 roku podatnicy mogą ciągle mieć z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzeby nabywania kas fiskalnych.

Skoro nie ma celu posiadania kasy. Jednym z przepisów, który obowiązuje do tyłu 2016 roku, jest przepis wspominający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w ubiegłym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które podjęły działalność w porządku stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia kampanii w konkretnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, które pragną płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie rozpoczynają naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę finansową w ciągu 2 miesięcy po przekroczeniu tego zakresu. Ten jedyny cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z okazją opłacenia ich w odmienny możliwość niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy pokrywali się na podstawie faktur za wykonane usługi na sprawa osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili daleko niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_posnet_thermal/

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników a jedynych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, artykułów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.