Dyrektywy unijne transport kolejowy

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów oddanych do karierze w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania używające się nie tylko do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane spośród ostatnim całe procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, żebym mógł być łączony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W liczbie klasie znajdują się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które wiąże się w innych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń chodzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej istotne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do praktyki w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić prawidłowy, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedne wyposażenia w planu zapewnienia współprac z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.