Prozniowe pakowanie chleba

Próżniowe pakowanie żywności jest najlepszym środkiem na pokrycie jej przed zepsuciem. Z tej drogi korzystają, zarówno, producenci, kiedy również gospodarstwa domowe. Można dać dania do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w woreczku foliowym, bądź w pojemniku do tego określonym. Urządzenia te są zgrzewy na ścianie worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

http://erp.polkas.pl/wms-systemy-magazynowanie-i-logistyka/WMS - Informatyczne systemy magazynowe w logistyce

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym swoistą wilgotność, konsystencję, smak oraz smak, i zarazem są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze względu na technologia działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to danie, w jakiego wnętrzu daje się worek wspólnie z artykułem. Jej szybką cechą jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu przeprowadza się powtarzalność procesu pakowania, też możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi znaczące przy pakowaniu delikatnych produktów. Wadą jest i możliwość wykorzystania w toku produkcji, znacznie tanich worków typu PA/PE, co znacząco zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą mieć następujące funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na rynku stanowi spory wybór pakowarek komorowych, co pozwoli na jej odpowiedni dobór, uzależniony od ilości pakowanych produktów, ich sposobów, oraz wielkości. Kierowane są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym w produktem, spotyka się na zewnątrz, a do środka, na listwę zgrzewającą, wydaje się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania używa się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe pozwolą na pakowanie produktów o niespotykanych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Wartością istnieje też bardzo mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa sprawność i większe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Poświęcone są głównie dla młodej gastronomii i gospodarstw domowych.