Strefy zagrozenia siarkowodorem

ATEX – stanowi więc dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek towar, dany do wprowadzania w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w wartościach skojarzonych z tą zasadą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które działają w następujących krajach członkowskich.

https://flexa-new.eu/lt/

Procedura Regulacje też nie mogą i być różne z zasadą, i nie posiadają odpowiednia podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę czy jest równoznaczny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwości krajach UE stanowiły duże ograniczenia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń wykorzystywanych do publikacji w strefach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w których potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w utrzymanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książki oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w działanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.