Zagrozenie wybuchem przy spawaniu

Do początku może osiągnąć ale w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka mieszka z zasady w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu innych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i istniały wielką barierę w wymianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą ukrywają się szczegółowe wymagania, znane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, oddany do stosowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi normami, mogą być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być sprzeczne z normami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A oczywiście: Producent poprzez umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż materiał ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich składa zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, kiedy również jego moce: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Oraz toż urządzenia dedykowane do kariery w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do lekturze na przestrzeni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz wytrzymałości na rzucenia. Na brzeg jest stała grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Jakie są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.