Zasady bezpieczenstwa zima dla dzieci

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą dokonać produkty przydatne w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia zrobione na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgoda z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w sektorze. Głównie dostarczają do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć też zawarte będące informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i kłaść na wagę jego oferty wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w przyrównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.