Jak zdobyć uprawnienia sepowskie?

Technologia Przemysł
Podziel się

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe jako elektryk instalator? Masz zamiar przystąpić do egzaminu sepowskiego i szukasz więcej informacji na jego temat? Sprawdź, jak uzyskać uprawnienia i dowiedz się, jak przebiega egzamin sep.

Co to jest egzamin sepowski?

Na wszystkie uprawnienia sep egzamin przeprowadzany jest przez doświadczony zespół egzaminacyjny, składający się z trzech lub większej ilości osób. Wyznaczane są przez głównego przewodniczącego komisji. Do egzaminu sep przystępują wszystkie osoby, które ukończyły odpowiedni kurs, organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia, które można zdobyć, kończąc taki kurs, nadawane są w dwóch rodzajach działalności. Może być to eksploatacja sieci, instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych lub dozór sieci, instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych, jak również gazowych.

Wbrew powszechnej opinii, odbycie kursu i zdobycie odpowiednich kwalifikacji, nie jest tak kosztowne i trudne, jak może się wydawać.
Jeśli chodzi o kurs sep, średnia cena w całym kraju oscyluje pomiędzy 300 a 400 złotych. Jest to kwota obejmująca wszystkie grupy kwalifikacji. Nie trzeba oczywiście zapisywać się na wszystkie grupy za jednym razem. Można odbyć szkolenie i przystąpić do egzaminu tylko w jednej grupie. Cena końcowa całości zawiera jeszcze także koszt samego egzaminu.

Jak przebiega egzamin sepowski?

Sam egzamin sepowski odbywa się w trybie ustnym. Prawną podstawą do przeprowadzenia egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej datowane na 28 kwietnia 2003 roku. Obejmuje ono instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne, energetyczne lub gazowe. Aby zdobyć uprawnienia sep egzamin sprawdza szczegółowo wiedzę danej osoby z zakresu eksploatacji lub dozoru sieci i instalacji.

Wszystkie pytania odnoszą się do zasad i przepisów eksploatacji sieci, instalacji oraz urządzeń. Sprawdza także znajomość wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych oraz zasad i procedur postępowania w razie wystąpienia awarii lub zagrożeń. Fachowcy, którzy od lat pracują w zawodzie i mają duże doświadczenie, muszą przypomnieć sobie zagadnienia związane z branżą, jak również tematy związane z prawem, a nawet udzielaniem pierwszej pomocy. Egzaminatorzy na miejscu podają wynik egzaminu. Uprawnienia przekazywane są nowemu właścicielowi jak najszybciej.