SEP uprawnienia, cena kursu SEP

Sepowskie uprawnienia – podstawowe informacje

Technologia Przemysł
Podziel się

Uprawnienie SEP to pojęcie, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Termin SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które odpowiedzialne jest za przygotowywanie szkoleń i kursów elektrycznych oraz nadawanie stosownych uprawnień. Te sepowskie uprawnienia są z kolei są coraz częstszym wymogiem podczas rekrutacji pracowników.

Czym są SEP uprawnienia?

Uprawnienie SEP to pojęcie związane z branżą elektryczną. Ich posiadanie stanowi bowiem coraz częściej warunek konieczny podczas ubiegania się na dane stanowisko pracy. Podczas rekrutacji nie zwraca się bowiem już tylko uwagi jedynie na samo doświadczenie elektryka, ale na jego udokumentowanie. W tym właśnie przypadku konieczne są sepowskie uprawienia. Ponadto, odbycie tego typu szkolenia może być pożądane z uwagi na możliwość poszerzenia kwalifikacji pracownika, jak również objęcie przez niego nowego stanowiska czy awansu.

W jaki sposób można uzyskać SEP uprawnienia?

W celu uzyskania uprawnień SEP konieczne jest odbycie specjalistycznego kursu oraz zdanie z wynikiem pozytywnym końcowego kursu. Co istotne, z uwagi na szeroką ofertę szkoleń prowadzonych w formie stacjonarnej i zdalnej, dostęp do kursów jest niemal nieograniczony. To sprawia, że każdy potencjalny uczestnik może znaleźć kurs idealny dla siebie. Szkolenia prowadzone są w wielu miastach i mniejszych miejscowościach, a ich listę można znaleźć na oficjalnej stronie SEP.

Sepowskie uprawnienia – rodzaje

Uprawnienia SEP można podzielić na trzy główne grupy, czyli G1, G2 oraz G3. Ponadto, uprawnienia mogą dotyczyć eksploatacji lub dozoru
instalacji i urządzeń elektrycznych, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych. SEP uprawnienia dzielą się zatem na elektryczne, energetyczne oraz gazowe. W przypadku kursów oraz związanych z nimi uprawnień G1 warto wspomnieć, że są one przeznaczone przede wszystkim dla osób, które na co dzień zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Kursy oraz certyfikaty obejmują również stosowny dozór. Kursy i certyfikaty G2 dotyczą zagadnień związanych z energetyką i przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych, natomiast G3 to kursy oraz egzaminy i uprawnienia gazowe, które przeznaczone dla kursantów, których zakres obowiązków obejmować ma eksploatację lub dozór nad urządzeniami, instalacjami oraz siecią gazową.