elektryka, SEP

Szkolenia i kursy SEP

Technologia
Podziel się

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, inaczej SEP, to organizacja, która zrzesza nie tylko techników i inżynierów, ale również osoby, które chcą się kształcić w innych zawodach. SEP nie tylko szkoli kadrę przyszłych elektryków, ale również wspiera ich na rodzimym rynku. Uprawnienia SEP to najważniejsza rzecz dla elektryka, ponieważ bez tego ciężko mu będzie pracować legalnie, a w każdym większym lub mniejszym zakładzie pracy nie będzie miał szans na pracę.

Kursy SEP przepustką do awansu

Szkolenia SEP dedykowane są przeważnie tym ludziom, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem elektryka, a także eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji oraz siecią. Szkolenie SEP trwa jeden dzień i kończy się egzaminem. Jeżeli wynik jest pozytywny, osoba dostaje certyfikat, który poświadcza zdobycie uprawnień SEP. Dokument ten jest ważny przez pięć lat.

Co jeszcze dają szkolenia SEP?

Zdobycie uprawnień pozwala na wykonywanie prac, które dotyczą eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych o mocy 1kV. Osoby te mogą obsługiwać sprzęt, który jest zasilany z sieci elektrycznej, a także zajmować się jego montażem i demontażem. Kursanci mogą wziąć udział w konserwacji i remoncie urządzeń, które pracują pod napięciem. Mogą pracować przy eksploatacji i dozorze urządzeń elektrycznych, instalacji, sieci elektroenergetycznych i gazach fluorowych. Ułatwia to pracę nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Gdzie jest prowadzone szkolenie SEP?

Szkolenia te są prowadzone na terenie całej Polski w większych miastach, tam także po skończeniu kurie SEP istnieje też realna szansa na zatrudnienie w świeżo zdobytym zawodzie.

Jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Kursy SEP prowadzone są z uwzględnieniem podziału uprawnień na trzy grupy. Pierwsza grupa szkoli kursantów w kierunku uprawnień G1, czyli dla osób, które zajmują się lub zajmować będą eksploatacją lub nadzorem sieci czy urządzeń elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają i zużywają energię elektryczną.
Szkolenia w kierunku uprawnień G2 przeznaczone są dla osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń i instalacji, a także sieci energetycznych zużywających, przetwarzających i wytwarzających ciepło i inne urządzenia energetyczne.
Uprawnienia G3 są skierowane dla każdego, kto będzie wiązał swoją przyszłość z dozorem i eksploatacją instalacji gazowych, urządzeń i sieci gazowych, które przetwarzają i przesyłają , a także zużywają paliwa gazowe.
Można robić kursy pojedyncze, albo wszystkie razem, co dodatkowo wzmocni pozycje na rynku pracy.