uprawnienia elektryka, SEP

Uprawnienia elektryczne – czym są?

Technologia Przemysł
Podziel się

Już od dłuższego czasu usłyszeć można o szkoleniach SEP i uprawnieniach SEP. Temat ten staje się coraz popularniejszy. Wynika to głównie z tego, że wiele przedsiębiorstw z branży elektrycznej, czy szerzej energetycznej wymaga posiadania takich uprawnień od swoich pracowników. Warto zatem wiedzieć, czym są uprawnienia SEP, a w szczególności uprawnienia elektryczne.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Najważniejszą przyczyną, dla której coraz więcej osób decyduje się na kursy elektryczne, jest podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Jak wspomniano, coraz więcej firm z branży energetycznej zatrudniając pracowników, wymaga od nich posiadania uprawnień SEP. Dotyczy to również pracowników już w danej firmie zatrudnionych. Dlatego szkolenia elektryczne cieszą się dziś coraz większą popularnością.

Uprawnienia SEP

Aby uzyskać uprawnienia SEP, odbyć należy odpowiedni kurs. Takie szkolenia organizowane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub przez firmy szkoleniowe współpracujące w tym zakresie ze stowarzyszeniem. Kurs najczęściej trwa jeden dzień i kończy się egzaminem ustnym.

Korzyści wynikające z posiadania uprawnień SEP

Podczas kursów SEP uczestnikom przekazywana jest aktualna wiedza oraz umiejętności z zakresu dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych. Uzyskanie takich uprawnień zwiększa zatem kwalifikacje zawodowe i pozwala na zdobycie dobrej pracy. Dla pracodawców posiadanie uprawnień SEP jest dowodem na to, że dana osoba rzeczywiście ma rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych. Nie może zatem dziwić, że kursy na uprawnienia elektryczne cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Dziś bez takich uprawnień trudno jest objąć stanowisko związane z obsługą urządzeń pracujących pod napięciem, zwłaszcza wyższym niż 1KV.

Kursy na uprawnienia elektryczne – kto może przystąpić?

Szkolenia SEP polecane są przede wszystkim tym osobom, które pracują lub zamierzają pracować w branży elektrycznej. Co jednak ważne, do takiego kursu przystąpić może niemal każdy. Wymaga się spełnienia jedynie dwóch wymogów. Po pierwsze, należy być osobą pełnoletnią. Po drugie, należy posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Z kursu skorzystać może zatem każda osoba, która chciałaby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie elektryki.